.
Kính chào qúi vị

Khi nói đến một trật tự thế giới mới thì người ta liên tưởng   
đến việc giảm dân số toàn cầu được phát động bởi hội
Tam Điểm trong đó có các nhà lãnh đạo, những
nhà đại tư bản và những nhân vật nổi tiếng để giới hạn dân
số.  Khi đã đề ra mục đích thì họ không ngần ngại xử dụng
mọi phương tiện để đạt cứu cánh.  Thế nên có những người
đã ra đi bình an nhưng cũng không ít nạn nhân vô tội chịu
bao đau thương nghiệt ngã trước khi lìa đời. Trang chủ này
được thiết lập như một nén hương dâng lên anh linh những
nạn nhân đã nằm xuống và những ai đang tranh đấu từng giờ cho sự sống vì chất hóa học.

Là những người đã lớn lên và sống trong 20 năm chinh chiến, chúng tôi không nhiều thì ít, trực tiếp hoặc gián tiếp đã chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi chiến tranh từ tinh thần đến thể
chất.  Tuy nhiên, nhờ ơn trên, chúng tôi đã định cư tại Hoa
Kỳ và xin chọn nơi này làm quê hương.

Là những công dân có trách nhiệm, chúng tôi có bổn phận

đóng góp vào xã hội nơi mình sinh sống.  Ngoài việc giúp

những người thiếu phương tiện cần thiết trong cuộc sống, chúng
tôi có hoài bão giúp người dân hiểu những phản
ứng phụ
có thể nguy đến tính mạng về việc phun chất hóa học
hiểm
họa thuốc muỗi West Nile Virus mà chính quyền Hoa Kỳ và các
nước phát động từ năm 1999 đến nay qua trang nhà này

(VuHeritageFoundation-against-NewWorldOrder.info).
Đồng thời
chúng tôi cũng hướng dẫn phương cách đối phó để giới hạn
tổn hại cho sức khỏe quí vị.

Tại địa phương, chúng tôi phản đối Vector Control District

trong việc phun thuốc bừa bãi nhằm vào những khu đông
dân nhất là dân thiểu số.   Chúng tôi đã và đang đối chất
với cấp lãnh đạo trong quận Santa Clara để yêu cầu họ
chấm
dứt việc phun thuốc không cần thiết.  Chúng tôi
đang
thảo kế hoạch lên thủ phủ Cali để đối chất với
chính quyền
cấp tiểu bang và còn đi xa hơn nữa khi có
đủ nhân sự


Chúng tôi biết rằng việc làm này sẽ đặt chúng tôi vào một
vị
trí khó khăn với chính quyền.  Ngoài ra chúng tôi có thể
sẽ bị
phản đối bởi giới tư bản trong nghành hóa học
bào chế dược phẩm
hoặc các bệnh viện, bác sĩ, dược sĩ và nha sĩ. 
Chúng tôi miễn cưỡng viết điều này không ngoài mục đích
giúp quí vị quán chiếu vấn đề một cách toàn diện.  


Chúng tôi là những người Việt đầu tiên lên tiếng phản đối
việc phun chất hóa học.  Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có
thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn.  Nhưng chúng tôi cho rằng
đó là sứ mạng nên chúng tôi quyết tâm theo đuổi. 
Vì việc
làm đơn độc nên chúng tôi kêu gọi những ai hằng quan tâm
đến cộng đồng góp một bàn tay để cùng chia sẻ trách nhiệm.
Xin hết lòng cám ơn

Friends Of The VU Heritage Foundation

©Copyright 2013 Friends Of The VU Heritage Foundation. All rights reserved
4457 Park Paxton Place - San Jose - California 95136 - USA
Calif. Charity Registration No. 0139 619 7376
California Corporation No. C3429996
Federal Tax ID No. EIN   45-4160199

Trang chủ được thiết kế bởi Hòa Vũ và là người duy nhất chịu trách nhiệm trước pháp luật.                                                                    Cập nhật lần cuối: Feb 10, 2016